Vzory smluv


Připravili jsme pro vás nejčastější vzory smluv dle nového občanského zákoníku (NOZ) a zákona o obchodních korporacích (ZOK). Kdykoli budete potřebovat napsat přesnou smlouvu, můžete si vybrat z nabídky příslušný vzor.


Pracovně právní vztah

Dohoda o provedení práce

Dohoda o pracovní činnosti


Ostatní smlouvy

Kupní smlouva
Kontakt

Simona Svobodová, DiS. Nymburská 131
Poděbrady
290 01
728 181 691 danovaucetni70@seznam.cz; s.svobodova70@seznam.cz